Welke diensten bieden wij?

 Schakel tussen beheerder en eigenaar/gebruiker (& onderhoudspartijen). De huismeester signaleert, ontzorgt en rapporteert.

 Handyman werkzaamheden zoals o.a. klein herstel, vervangen lampen, technische aanpassingen en reinigingswerkzaamheden.

  Ondersteuning en begeleiding van ontruimingen en verhuizingen.

 Toezicht en beheer onderhoudscontracten.

Onze diensten kunnen wij desgewenst complementair aanbieden zonder dat uw vaste onderhoudspartijen hierdoor opdrachten misloopt, temeer deze partijen veelal niet ingericht zijn om klein herstelwerk uit te voeren. Uiteindelijk bent u ervan verzekerd dat ook de “kleine werkzaamheden” niet in het verschiet raken.

Om inzicht te geven in onze services, geven wij een aantal voorbeelden:

 • Het uitvoeren van periodieke inspecties in en om gebouwen
 • Het controleren op werking van technische (gebouw gebonden) installaties
 • Het signaleren/ rapporteren van gebreken of storingen
 • Het verhelpen van eventuele gebreken of storingen
 • Het uitvoeren van klein herstelwerk of onderhoud
 • Het coördineren van onderhoud door derden (verlenen toegang, etc)
 • Het bijhouden/ controleren van logboeken
 • Het verzorgen en registreren van sleutelbeheer
 • Het namens opdrachtgever fungeren als aanspreekpunt voor gebruikers
 • Het verzorgen van toezicht in functie als wijkbeheerder (voor woonstichtingen)
 • Ondersteuning verzorgt vanuit onze backoffice

Onze dienstverlening is geheel op maat, passend bij uw vastgoed en gebaseerd op uw behoeften en wensen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.