Landing 1

Een aantal voorbeelden om u een indruk te geven van onze dienstverlening:

  • we verzorgen periodieke inspecties in en om gebouwen
  • we controleren de werking van technische (gebouw gebonden) installaties
  • we signaleren en rapporteren gebreken of storingen
  • we verhelpen van eventuele gebreken of storingen
  • we voeren klein herstelwerk of onderhoud uit
  • we coördineren onderhoudswerkzaamheden van derden
  • we verzorgen het bijhouden van en de controle op logboeken
  • we verzorgen het sleutelbeheer en de registraties
  • we fungeren als aanspreekpunt voor gebruikers namens de beheerder
  • we houden toezicht in de functie van wijkbeheerder (voor woonstichtingen)

Onze backoffice verzorgt de ondersteuning bij onze dienstverlening.

Interesse? Neem contact met ons op via onze contactpagina.
MobieleHuismeester.nl
MobieleHuismeester.nl

Complementair

Desgewenst kunt u onze diensten ook complementair aan de dienstverlening van uw reguliere onderhoudspartijen afnemen. Denk hierbij aan klein herstelwerk of onderhoud.
Zo zijn u en uw eindgebruiker er van verzekerd dat ook de “kleine werkzaamheden” snel en vakkundig opgepakt worden.

 

Interesse? Neem contact met ons op via onze contactpagina.